ارتباط با فروشگاه سماموس somamos.ir 09118018231 خوش آمدید somamos.ir@gmail.com

دسته‌بندی نشده

ارتباط با فروشگاه سماموس somamos.ir 09118018231 somamos.ir@gmail.com

13 thoughts on “ارتباط با فروشگاه سماموس somamos.ir 09118018231 خوش آمدید somamos.ir@gmail.com

  1. I didn’t realize that they were made in China no28&8230;&##w30;.kinda funny that I prefer my tools be made in mexico…..the rationalization being that it’s at least closer to the US and our people can go down there and check the quality in person more often.We cant be a nation of just service professionals and consumers.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *